Stichting Marine Cantine Dienst

De Stichting Marine Cantine Dienst (Marcandi) is door de Koninklijke Marine opgericht op 5 juli 1949 te Amsterdam.

De belangrijkste reden voor de oprichting van Marcandi was de behoefte aan een flexibele inkooporganisatie voor voeding en kantine goederen om in te kunnen spelen op de wisselende operationele omstandigheden en dagelijkse behoeftes van het marinepersoneel. Het huidige hoofddoel van de stichting is nog steeds ‘het voorzien in de materiële behoeften van het (Defensie)personeel’. De stichting heeft oog voor de behoeften en belangen van haar klanten en draagt hiermee bij aan het welzijn van het Defensiepersoneel.

Marcandi vervult een groothandelsfunctie door middel van centrale inkoop, opslag en distributie van een assortiment goederen ten behoeve van operationele eenheden van alle Defensieonderdelen.

Het assortiment bestaat onder meer uit dranken, rookwaren, zoetwaren, outdoor artikelen, artikelen voor persoonlijke verzorging en een beperkt assortiment artikelen voor dagelijks gebruik.

De stichting staat onder toezicht van de Commandant Zeestrijdkrachten. De uitvoering van het toezicht berust bij een door hem aangesteld Stichtingsbestuur.